Problemlösare på höghöjd

Er problemlösare på höghöjd med över 14 års erfarenheter av jobb på hög höjd.

Vi är utför alla sorters jobb på höghöjd där vanliga byggnadsställning inte kommer åt eller blir lönsamt.

Vi utför alltifrån målning, tvättning, rengöring, puts lagningar, impregnerar, kabeldragning, montering och demontering för att nämna några arbetsområde ni har nytta av oss.

Vi är utbildade IRATA.