Rot-Avdrag

Anlitar du oss som privatperson så är chanserna goda att du har rätt att göra rot-/rut-avdrag på arbetskostnaden. Exakt vilka regler som gäller för arbete utfört hos dig tar man enklast reda på hos skatteverket.

Grundprincipen för Rot-avdrag är i nuvarande stund att 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per person och år, får man dra bort för arbete utfört i sin bostad. Oavsett sin egen ålder.

Grundprincipen för Rut-avdrag är i nuvarande stund att 50% av arbetskostnaden, upp till 25 000 kr per person och år för personer under 65 år – upp till 50 000 för personer över 65 år vid årets ingång, får man dra bort för arbete utfört i sin bostad.

Läs mer hos skatteverket

Rot-Avdrag

0%
Avdrag på arbetskostnad
0kr
Avdrag person/år – Oavsett ålder

Rut-avdrag, under 65 år

0%
Avdrag på arbetskostnad
0kr
Avdrag person/år

Rut-avdrag, över 65 år

0%
Avdrag på arbetskostnad
0kr
Avdrag person/år