GDPR

  Höghöjdsarbeten & Klätterteknik AB skyddar dina personuppgifter helt enligt EU:s nya personuppgiftslag GDPR
  (General Data Protection Regular) som började gälla 25 maj 2018.

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund. Den informationen vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig dör byggprojektens administration. Personuppgifterna lagras och hanteras i projektverktyget Bygglet som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt GDPR måste sparas. Vi kommer inte att överföra personuppgifter till land utanför EU/ESS

  Vill du veta dina uppgifter som finns registrerade så kontakta Höghöjdsarbeten & Klätterteknik AB.  info@hghk.se

  Mer om GDPR kan ni läsa på:

  https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/